lang wts
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2021-09-17 元朗 蝦尾新村212號 G-1 13.280 詳情
  2021-09-17 元朗 輞井村158號 1 3.720 詳情
  2021-09-17 元朗 東頭村196號 2 4.000 詳情
  2021-09-17 元朗 新圍403號 G 1.000 詳情
  2021-09-17 元朗 冠豐大廈 12 C 580 5.038 @8686 詳情
  2021-09-17 元朗 錦繡花園 L段 第05街 107 1050 13.880 @13219 詳情
  2021-09-17 元朗 錦繡花園 M段 第03街 55 950 12.500 @13158 詳情
  2021-09-17 元朗 雍翠豪園 第01座 20 A 953 4.000 @4197 詳情
  2021-09-17 元朗 碧豪苑 第01期 B16 1380 13.350 @9674 詳情
  2021-09-17 元朗 菁雅居 第16座 3 A 606 5.150 @8498 詳情
  2021-09-17 元朗 溱柏 第07座 5 C 5.980 詳情
  2021-09-17 元朗 溱柏 第08座 16 D 8.530 詳情
  2021-09-17 元朗 峻巒 第02B期 第25B座 8 D 7.500 詳情
  2021-09-17 元朗 峻巒 第02C期 第35A座 8 C 7.500 詳情
  2021-09-17 元朗 柏麗豪園 第03座 1 B 1088 8.800 @8088 詳情
  2021-09-17 元朗 四季豪園 9 1083 10.880 @10046 詳情
  2021-09-17 元朗 朗屏8號 第02座 26 J 9.550 詳情
  2021-09-16 元朗 瓦瑤頭48號D 1 3.870 詳情
  2021-09-16 元朗 上輋53號B 1 2.480 詳情
  2021-09-16 元朗 意花園 佛洛斯大道 2 20.000 詳情